Användarvillkor och Dataskyddspolicy

 

Inledning

Genom att gå in på, nyttja eller på annat sätt använda www.samarbeteefterskilsmassa.se (nedan kallat ”Det Digitala Intervention”) accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor.

Det Digitala Intervention erbjuds av Samarbejde efter Skilsmisse ApS, CVR-nummer 38726374, Ordrup Station 1, 2920 Charlottenlund (nedan kallat "Samarbejde efter Skilsmisse), som bl.a. har gett ett antal kommuner och myndigheter rätt att göra Det Digitala Intervention tillgängligt för allmänheten.

Innehållet på Det Digitala Interventionär endast avsett att användas i informationssyfte.

Upplysningarna på Det Digitala Intervention ska inte användas som ersättning för kompetent professionell rådgivning eller behandling av utbildad och legitimerad psykolog.

Samarbejde efter Skilsmisse kan inte kraftigt nog uppmana alla användare med relevanta problem att alltid söka psykologhjälp. Om du har frågor eller oroar dig för din psykiska hälsa, bör du alltid konsultera psykolog. Det Digitala Intervention bör endast ses som ett komplement till kompetent professionell rådgivning.

Innehållet på Det Digitala Intervention får inte och kan inte användas som underlag för att ställa diagnoser.

Användningen av Det Digitala Intervention sker på eget ansvar och Samarbejde efter Skilsmisse och andra aktörer ansvarar inte på något sätt, varken direkt eller indirekt, för skador eller problem till följd av användning eller felaktig användning av information som ingår i Det Digitala Intervention, i kurserna eller i övriga funktioner.

Allt material, inklusive alla immateriella rättigheter, på Det Digitala Intervention tillhör exklusivt Samarbejde efter Skilsmisse – även inlägg som skickats till ett debattforum eller Fråga experten. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller reproduceras på annat sätt, utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från Samarbejde efter Skilsmisse.

Användarna kan dock fritt skriva ut material för privat, icke-kommersiellt bruk på dessa villkor: 

 • Att dokumenten förblir kompletta, oredigerade och utan ändringar.
 • Att ingen avgift tas ut för privat utlåning av materialet.
 • Att upphovsrätt och Samarbejde efter Skilsmisses namn uttryckligen anges som källa samt att dessa användarvillkor bifogas. 

Samarbejde efter Skilsmisse ansvarar inte för innehållet i inlägg på Det Digitala Interventions öppna och interaktiva debattsektion. Debattsektionens öppna karaktär gör det omöjligt för Samarbejde efter Skilsmisse att kontrollera och ta bort olagligt, stötande eller på annat sätt opassande innehåll, och Samarbejde efter Skilsmisse kan inte hållas ansvarigt för sådant innehåll.

Samarbejde efter Skilsmisse uppmanar användare som hittar opassande innehåll på Det Digitala Intervention att omgående kontakta Samarbejde efter Skilsmisse så att innehållet kan avlägsnas. Samarbejde efter Skilsmisse förbehåller sig rätten att avlägsna allt material som anses vara opassande: pornografiskt, stötande, kränkande, sårande, kvacksalveriartat, odokumenterat, olagligt material, eller material som på annat sätt strider mot god moral och etik.

 

Debatter

Inlägg i debatter på Det Digitala Intervention och användarprofiler är i regel anonyma i förhållande till övriga användare men, som användare, har du möjlighet att välja att göra ditt användarnamn synligt.

Debattinlägg och användarprofil kan raderas på begäran till Samarbejde efter Skilsmisse, som kan kontaktas genom Kontaktfunktionen på Det Digitala Intervention som återfinns längst ner på webbplatsens huvudsidor.

Reklam är inte tillåten

Du, och övriga användare, får inte marknadsföra eller länka till produkter och/eller kommersiella sidor i försäljningssyfte. Inlägg som marknadsför produkter och/eller innehåller länkar till kommersiella sidor raderas utan varsel.

Accepterar du inte ovanstående villkor för att använda Det Digitala Intervention, ombeds du lämna eller avstå från att använda Det Digitala Intervention.

Förfrågningar till support

Samarbejde efter Skilsmisses support finns till hands för att hjälpa dig med eventuella frågor, förslag eller problem rörande Det Digitala Intervention.

Förfrågningar till Samarbejde efter Skilsmisse sker via följande e-postadress: support@samarbeteefterskilsmassa.se. När du vänder dig till Samarbejde efter Skilsmisses support upprättas ett ärende i vårt ärendehanteringssystem.

Observera att vanliga e-postmeddelanden inte skickas krypterade. Samarbejde efter Skilsmisse avråder därför från att skicka konfidentiella och/eller känsliga personuppgifter till oss via e-post, exempelvis personnummer, hälsouppgifter eller andra känsliga uppgifter.

Samarbejde efter Skilsmisse kan, enligt lag, i regel inte behandla känsliga och konfidentiella personuppgifter utan samtycke. Detta gäller både personuppgifter rörande dig själv och andra. Därför raderar Samarbejde efter Skilsmisse alla känsliga och konfidentiella personuppgifter som du ändå har uppgivit för oss, som vi bedömer att vi inte kan behandla lagligt.

 

Dataskyddspolicy och cookies

Samarbejde efter Skilsmisse behandlar dina personuppgifter i enlighet med verksamhetens dataskyddspolicy.

 

Villkor för avtal som tecknas med Samarbejde efter Skilsmisse ApS om direkt tillgång

 

 1. Allmänt

 

Om du inte har tillgång till Det Digitala Intervention genom en statlig myndighet, en kommun i ditt hemland eller genom annan aktör på skilsmässoområdet, kan du teckna avtal med Samarbejde Efter Skilsmisse om köp av direkt tillgång till Det Digitala Intervention på Samarbejde Efter Skilsmisses hemsida www.samarbeteefterskilsmassa.se.

 

Villkoren i detta avsnitt gäller uteslutande för kunder som tecknat avtal om köp av Det Digitala Intervention direkt med Samarbejde Efter Skilsmisse. När du lämnar din beställning accepterar du de användarvillkor som gäller vid tidpunkten. Samarbejde Efter Skilsmisse rekommenderar därför att du läser igenom användarvillkoren noga.

 

 1. Om Det Digitala Intervention

 

Det Digitala Intervention består av kunskaper och verktyg som kan hjälpa personer som går igenom en skilsmässa eller en separation. Lösningen omfattar bl.a. 18 digitala moduler, mer än 140 praktiska övningar och videoberättelser. Som betalande kund får du ett månadsabonnemang, som ger dig tillgång till alla delar av lösningen, som finns på www.samarbeteefterskilsmassa.se.

 

 

 1. Skyldighet att uppdatera dina uppgifter

 

När ett löpande avtal tecknas mellan dig och Samarbejde efter Skilsmisse, är det viktigt att Samarbejde efter Skilsmisse kan komma i kontakt med dig. Därför ska du uppge namn, telefonnummer och e-postadress.

 

Ändras några av dessa kontaktuppgifter är du skyldig att omgående uppdatera uppgifterna på din användarprofil.

 

 1. Priser och betalning

 

Alla priser på hemsidan anges i SEK inklusive moms. Innan du godkänner din beställning framgår det slutgiltiga priset för beställningen.

 

Du betalar månatligen i förskott för din tillgång till Det Digitala Intervention. Samarbejde efter Skilsmisse erbjuder betalning med olika korttyper.

 

Din betalning behandlas på ett säkert sätt och Samarbejde efter Skilsmisse krypterar dina kortuppgifter med SSL protokoll (Secure Socket Layer) för att skydda mot missbruk.

 1. Avtalsändringar

 

Samarbejde efter Skilsmisse kan ändra villkoren utan varsel och med omedelbar verkan, om ändringarna inte är till nackdel för dig. Sådana ändringar framgår av vår hemsida. Vid väsentliga ändringar får du information via e-post. Du har alltid möjlighet att säga upp ditt löpande avtal med anledning av eventuella ändringar.

 

Villkoren, priser, avgifter och andra förutsättningar kan ändras av Samarbejde efter Skilsmisse i följande fall:

 • Ändring av omkostnader kopplade till Samarbejde efter Skilsmisses leverans av tjänster.
 • Inflation räknat från den 1 januari 2021 (index 100)
 • Ändrad lagstiftning, reglering eller praxis
 • Produktändringar i Det Digitala Intervention

 

 1. Uppsägning och uppsägningstid

 

Du har tillgång till Det Digitala Intervention fram till att avtalet sägs upp av dig eller av Samarbejde efter Skilsmisse.

 

Du kan när som helst säga upp din tillgång till Det Digitala Intervention till utgången av en kalendermånad genom skriftligt meddelande till support@samarbeteefterskilsmassa.se. Din tillgång till Det Digitala Intervention kommer därefter att upphöra från nästkommande kalendermånad och Samarbejde efter Skilsmisse kommer inte längre fakturera dig för tillgång till Det Digitala Intervention.

 

Du säger upp avtalet genom att skicka ett e-postmeddelande till Samarbejde efter Skilsmisse, där du anger att du vill säga upp ditt avtal. Skriv ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Du får gärna även skriva varför du vill säga upp avtalet. Samarbejde efter Skilsmisse skickar dig en bekräftelse på din uppsägning via e-post.

 

Om du har betalt för en period som ligger efter den tidpunkt då din uppsägning träder i kraft, kommer din betalning för den perioden att återbetalas. Beloppet återbetalas via samma betalningsmedel som du använde vid köpet.

 

Samarbejde efter Skilsmisse har rätt att säga upp avtalet med en (1) månads varsel till utgången av en kalendermånad. Vid uppsägning från Samarbejde efter Skilsmisses sida får du en bekräftelse och en motivering till uppsägningen. 

 

7.     Ångerrätt

 

Du har rätt att bryta avtalet utan motivering inom 14 dagar. Din ångerrätt gäller fram till att du går in på Det Digitala Intervention. Du anses ha nyttjat Det Digitala Intervention när du fått tillgång till Det Digitala Intervention och är inloggad på din profil. Första gången du loggar in på din profil, ger du ditt samtycke till att din ångerrätt bortfaller.

 

Ångerrätten räknas från avtalets ingående, det vill säga när du får orderbekräftelsen på din beställning, och löper ut 14 dagar därefter. Ångerfristen är uppfylld om du skickar meddelandet om att du vill utöva din ångerrätt innan fristen har löpt ut. Löper ångerfristen ut en röd dag, en lördag, på julafton eller nyårsafton anses ångerfristen ha löpt ut nästföljande vardag.

 

8.    Utövande av din ångerrätt samt återbetalning

Vill du utöva din ångerrätt ska du, via e-post till support@samarbeteefterskilsmassa.se , skicka oss ett otvetydigt meddelande om att du önskar ångra ditt köp: Skriv till exempel: ”Jag önskar använda min ångerrätt” i ämnesraden. Du kan även använda standardångerformuläret längst ner i dessa villkor, men det är inte obligatoriskt.

När du utövar din ångerrätt återbetalar Samarbejde efter Skilsmisse din betalning utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då meddelandet om att du vill använda din ångerrätt har mottagits hos oss.

Återbetalningen sker till samma betalningsmedel som du använde vid köpet om inte annat har överenskommits. Du påförs inte någon extra avgift till följd av återbetalningen.

 

 

8. Samarbejde efter Skilsmisses skyldigheter och rättigheter

 

Samarbejde efter Skilsmisse kan inte hållas ansvarigt för bristande fullgörande av avtalet på grund av en oförutsedd händelse som ligger utanför Samarbejde efter Skilsmisses kontroll, t.ex. oroligheter, hel eller delvis strejk, brand, översvämning eller liknande händelser.

 

Samarbejde efter Skilsmisse förbehåller sig rätten att, utan ditt godkännande, överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter att fullgöra beställningen mellan dig och Samarbejde efter Skilsmisse till tredje part.

 

9.    Klagomål och lagval

 

Du är alltid välkommen att vända dig till Samarbejde efter Skilsmisse om du vill reklamera ett köp. Om vi inte kan enas kan du inge ett klagomål till Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, om villkoren för att klaga är uppfyllda. Du kan klaga till Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk.

 

Du kan även använda EU-kommissionens klagomålsportal online för att inge ett klagomål. Detta är särskilt relevant för konsumenter som är bosatta i ett annat EU-land. Klagomål inges här - http://ec.europa.eu/odr. När du inger ett klagomål ska du ange Samarbejde efter Skilsmisses

e-postadress, support@samarbeteefterskilsmassa.se.

 

Avtalet mellan dig och Samarbejde efter Skilsmisse, inklusive dessa användarvillkor, lyder under dansk lag, om inte annat följer av tvingande regler om konsumentskydd i det land där du är bosatt.

 

10. Kontakt och kundtjänst

 

Företagets namn: Samarbejde efter Skilsmisse ApS

Adress:                      Ordrup Station 1, 2920 Charlottenlund

CVR-nummer:        38 72 63 74

E-post:                       support@samarbeteefterskilsmassa.se
 

11.  Standardångerformulär

 

Vänligen fyll i och skicka nedanstående standardångerformulär till support@samarbeteefterskilsmassa.se om du önskar ångra avtalet.

 

Standardångerformulär

 

(detta formulär ifylles och returneras endast om ångerrätten görs gällande)

 

- Till Samarbejde efter Skilsmisse ApS, Ordrup Station 1, 2920 Charlottenlund, support@samarbejdeefteskilsmisse.dk:

 

- Jag/vi meddelar härmed att jag/vi önskar göra ångerrätten gällande avseende mitt/vårt avtal om köp av Det Digitala Intervention

- Beställt den ________________________________________

- Konsumentens/konsumenternas namn_________________________________

- Konsumentens/konsumenternas adress_____________________________

- Konsumentens underskrift/konsumenternas underskrifter (endast om formulärets innehåll meddelas i pappersform)_______________________________________________________

- Datum_____________________________

 

 

Dataskyddspolicy

 

Samarbejde efter Skilsmisse har upprättat denna dataskyddspolicy som informerar dig om hur vi behandlar personuppgifter i samband med fullgörandet av våra åtaganden, bland annat på vilken grund behandlingen sker. Här informerar vi även om vilka rättigheter du har i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

 

Övergripande gäller att Samarbejde efter Skilsmisse behandlar de uppgifter vi får i enlighet med vid tidpunkten gällande dataskyddslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen ("GDPR") och Databeskyttelsesloven ("DBL"). Vi är i det sammanhanget medvetna om att de olika uppgifterna ska behandlas med respekt för ditt privatliv samt för uppgifternas konfidentialitet.

 

Samarbejde efter Skilsmisse är ingen myndighet och vi fattar därför inga beslut. Vi är inte heller underkastade forvaltningsloven eller offentlighedsloven.

 

Skydd av ditt privatliv och lagring och användning av personuppgifter

 

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är:

 

Samarbejde Efter Skilsmisse ApS

Ordrup Station 1

2920 Charlottenlund

CVR-nummer 38 72 63 74

E-post: support@samarbeteefterskilsmassa.se

 

Syfte

Vårt syfte med behandlingen av dina personuppgifter är:

 • Att skapa och ge råd till användare, bland annat hantering av förfrågningar och kommunikation med användare av våra produkter.

 

 

Kategorier av personuppgifter:

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter avseende dig:

 

 • Allmänna personuppgifter:

Namn, e-postadress, telefonnummer, jobbuppgifter, antal barn och hemkommun

 

 

 • Känsliga personuppgifter:

Inga

 

 • Personuppgifter rörande lagöverträdelser och domar:
  Inga

 

Källor:

Vi samlar in dina personuppgifter från följande källor:
Direkt från dig

 

Behandlingsgrund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande behandlingsgrund:

GDPR artikel 6.1.b (behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i)

 

Mottagare:

Vi kan dela dina personuppgifter med följande: IT-leverantörer, support, samarbetspartners och statliga myndigheter.

 

Lagring:

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som nämnts.

 

I regel raderas uppgifter rörande generella förfrågningar samt övrig kommunikation efter 1 år, om det inte, i det enskilda fallet, finns särskilda grunder för att lagra uppgifterna under en längre period.

 

Användarprofiler och personuppgifter kopplade till dessa raderas när det har gått mer än ett år sedan användaren senast var inloggad på Det Digitala Intervention.

 

Enligt dataskyddsbestämmelserna ska personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt.

Vi använder oss av en internationellt erkänd standard för informationssäkerhet, ISO 27000, för att säkra en helhetsorienterad tillgång till informationssäkerhet. Vi gömmer de personuppgifter du uppger på datorer med begränsad åtkomst, som är placerade i kontrollerade faciliteter, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att säkra att våra användaruppgifter hanteras korrekt och under kontinuerligt hänsynstagande till dina rättigheter som användare.

 

Överföring till tredje land:

 

Vi kan överföra dina uppgifter till följande länder utanför EU/EES: USA och andra tredjeländer som används av Microsoft och Salesforce (då och då).

 

Detta sker baserat på följande överföringsgrund:

kommissionens standardavtalsklausuler och/eller annan rättslig grund för överföringar från tredjeland som används av Microsoft eller SalesForce (då och då).

 

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

 

 • Du har rätt att begära att få tillgång till dina personuppgifter (GDPR, artikel 15 om den registrerades rätt till tillgång)

 

 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade (GDPR, artikel 16 om rätt till rättelse)

 

 • Du har rätt att få raderat din personuppgifter (GDPR, artikel 17 om rätt till radering)

 

 • Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (GDPR, artikel 18 om rätt till begränsning av behandling)

 

 • Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring (GDPR, artikel 21, st. 2)

 

 • Du har rätt att av skäl som hänför sig till din specifika situation invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på GDPR art. 6, st. 1, f om intresseavvägning (GDPR artikel 21, st. 1 om rätt att göra invändningar)

 

 • Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Att du återkallar ditt samtycke påverkar inte lagligheten avseende den behandling av dina personuppgifter som gjordes innan du återkallade ditt samtycke – du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta support@samarbeteefterskilsmassa.se.

 

 • Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (GDPR, artikel 20, om dataportabilitet).

 

Det kan finnas villkor och begränsningar kopplat till ovannämnda rättigheter beroende på specifika omständigheter som gör sig gällande i samband med databehandlingen.

 

Om du vill använda dig av dina rättigheter, kontaktar du support@samarbeteefterskilsmassa.se.

 

Du kan även klaga till en tillsynsmyndighet, t.ex. Datatilsynet.